Čítanie sv. písma - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Čítanie sv. písma

Pastorácia
Prečo čítať Sväté Písmo?

Odpoveď:

Jednoducho povedané, mali by sme čítať a študovať Sväté Písmo (Bibliu) preto, že je to Božie slovo mienené nám. 2 List Timoteovi 3:16 hovorí, že Sväté Písmo je „Bohom vnuknuté“. Inými slovami, ona je Božie slovo nasmerované nám. Existuje mnoho otázok, ktoré sa filozofi a ľudia pýtali, a na ktoré Boh odpovedal v Písme: V čom je zmysel života? Odkiaľ pochádzame? Je život po smrti? Čo sa deje po smrti? Ako sa môžem dostať do neba? Prečo je svet plný zla? Prečo sa mi tak ťažko robí dobre? Okrem týchto „veľkých“ otázok, ono dáva kopu praktických rád v oblastiach ako sú: Čo je to, čo by som mal/a hľadať v partnerovi? Ako môžem mať úspešné manželstvo? Ako môžem byť dobrým priateľom? Ako môžem byť dobrým rodičom? Čo je to úspech a ako ho môžem dosiahnuť? Ako sa môžem zmeniť? Čo je naozaj dôležité v živote? Ako mám žiť, aby som nepozeral/a na minulosť s ľutovaním? Ako sa môžem páčiť Bohu? Ako môžem dostať odpustenie? Ako sa môžem víťazne niesť nad nespravodlivými situáciami a zlými udalosťami v živote?

Biblia nie je kniha iba pre čítanie. Je to kniha pre študovanie, aby sa mohla aplikovať. V opačnom prípade je to, ako keby ste hltali jedlo bez toho, aby ste ho predtým zožuvali a tak ho vyvraciate... nedostávajú sa výživné látky. Biblia je Božie slovo. Ako také, ono nás zaväzuje ako zákon prírody. Môžete ju ignorovať, ale ak to činíte, seba zraňujete, rovnako, ako keby ste sa snažili ignorovať zákon gravitácie. Nie je možné nadostač zdôrazniť, koľko je Biblia dôležitá pre naše životy. Študovanie Biblie sa môže porovnať s vykopávaním zlata. Ak sa iba trochu posnažíte a iba trochu „vyperiete kamene v potoku“, nájdete iba zlatý prach. Ale, ak sa ozajstne posnažíte a „zakopnete“, vaša odmena bude väčšia.
Modlitba pred čítaním Svätého písma:
Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože Duchu Svätý, Ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím Ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k Tebe, keď budem čítať Sväté písmo a daj, nech Ťa stále hlbšie poznám. Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý život.

Modlitba po čítaní Svätého písma:
Bože Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posiľňuj ma v tejto viere. Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad. Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma v úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na Tvoj príhovor a podľa Tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.
Čítaj Sväté Písmo a lepšie spoznáš svojho Boha. On Ťa pozná a nadovšetko miluje.
A čo Ty???
Plán čítania sv. Písma
...už aj na Facebooku.  Nakoľko ide o uzavretú skupinu, je potrebné kontaktovať administratora! alebo

 
 
 
 
November
 
1.     
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah