1. adventná nedeľa - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

1. adventná nedeľa

Kostol > Nedeľné oznamy
1. adventná nedeľa - 2.12.2018

 • Dnešnou nedeľu začíname nový liturgický rok a zároveň advent. Od utorka 4. decembra začíname s Rorátnymi sv. omšami, ktoré budú od utorka do soboty o 6.00 ráno.
 • Všetkých pozývame:
   • V utorok na Večeradlo Panny Márie pred sv. omšou – o 16.45.
   • V utorok bude Stretnutie Ružencového bratstva a výmena tajomstiev.
   • V stredu na pobožnosť k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci.
   • Vo štvrtok na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 15.00 do sv. omše.
   • V piatok na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej od večernej svätej omše do 8.00 ráno. Vzadu v kostole je hárok, na ktorý sa môžete zapisovať.
   • Naďalej tiež v piatok po sv. omši vo farskom kostole na pochod s modlitbou posvätného ruženca za odmietnutie Istanbulského dohovoru“.  
 • V sobotu 8. decembra je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sväté omše budú ako v nedeľu, teda o 8.00 a 9.30. Tento deň nebude svätá omša ani o 6.00 ani o 17.30. (prijaté úmysly týchto omši budú odslúžené nasledovne: úmysel zo sv. omše o 6.00 bude odslúžený o 8.00, úmysel zo sv. omše o 17.30 bude odslúžený o 9.30).
 • Bratia a sestry. Vo svete je veľký nepokoj, je veľa vojnových konfliktov. Dokonca jeden je veľmi blízko, ohrozuje aj nás. Panna Mária počas zjavení v Montichiari v Taliansku v roku 1947 vyzvala svet aby 8. decembra každého roku sa slávila hodina milosti. Na takúto hodinu milosti pozývame v sobotu o 12.00.
 • V sakristii si naďalej môžete kúpiť stolný kalendár o Božom Milosrdenstve od sestričiek z Nižného Hrušova za 2,50 €.   
 • V našom kostole sa predávajú Vianočne oblátky. Tieto oblátky sú zároveň tehličkou na potreby nášho kostola. Jeden balíček sa bude predávať za 1 €.
 • Blíži sa sv. Mikuláš. Mikuláša sme pozvali k nám do kostola 9. decembra na sv. omšu o 9.30, respektíve po sv. omši. Vzadu v kostole sú pokladničky z nápisom – pomoc pre sv. Mikuláša. Rodičia, ktorí chcú pomôcť sv. Mikulášovi a ktorí prídu s malými deťmi na stretnutie s ním, môžu tam nechať nejaký malý príspevok a takto sa Mikuláš o pozornosť postará sám.
 • V sobotu 15. decembra začíname deviatnik: „Hľadanie prístrešia“. Tým, že v kostole je v týždni viac pobožnosti, tento deviatnik sa v tomto roku budeme modliť po rodinách. Je potrebné, aby sa rodiny zoskupili po 9. rodín (samozrejme, môže byť ich aj menej). Pre každú skupinu bude pripravený obraz a modlitby, ktoré si vyzdvihnete v sobotu 15. decembra počas večernej sv. omše. Potom si už sami dohodnete poradie a hodinu modlitby a takto obraz bude putovať od rodiny do rodiny.
 • V sobotu pozývame na stretnutie deti a mládež, ktorí sa chcú zapojiť do prípravy Dobrej noviny. Toto stretnutie bude v kostole o 14.30.
 • Dnes po svätých omšiach je zbierka na Charitu.
 • Na vianočnú výzdobu môžete prispieť priamo v sakristii, alebo do pokladničiek vzadu v kostole.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni upratali a vyzdobili kostol. Pán Boh zaplať.

Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah