1. vianočná nedeľa - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

1. vianočná nedeľa

Kostol > Nedeľné oznamy
1. vianočná nedeľa - 30.12.2018

 • Zajtra je posledný deň kalendárneho roka. Po sv. omší o 17.30 bude ďakovná pobožnosť. Od 23.00 do polnoci bude vyloženie Sviatosti Oltárnej. Touto adoráciou budeme hlavne prosiť o Božie požehnanie do Nového roka. A tak Nový rok začneme požehnaním Sviatosťou Oltárnou.
 • V utorok je Nový Rok, je to prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu o 8.00 a 9.30.
 • Stretnutie ružencového bratstva a výmena tajomstiev bude v piatok 4.1.2019 pred svätou omšou o 16.45. Stretnutie sa začne modlitbou posvätného ruženca. Pozývame všetkých, ktorí sú ochotní s nami premodlievať Bohom darovaný čas.
 • V tomto týždni pozývame:
  • Vo štvrtok na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 15.00 do sv. omše.
  • V piatok na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej od večernej sv. omše do 8.00 ráno. Vzadu v kostole je hárok, na ktorý sa môžete zapisovať.
  • V piatok, po sv. omši vo farskom kostole, na pochod s modlitbou posvätného ruženca za odmietnutie Istanbulského dohovoru“.
  • V sobotu na Fatimskú sobotu. O 7.30 bude modlitba posvätného ruženca. Po ruženci bude krátke rozjímanie a sv. omša.
 • Na budúcu nedeľu je slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov. Počas svätých omši budeme svätiť trojkráľovú vodu, tymian a kriedu.
 • Z Dobrej Noviny na misijný projekt ste obetovali 1.115 €. Pán Boh zaplať
 • Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50 €. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí sa pričinili ku krásnemu prežívaniu Vianočných sviatkov. Bohuznámym darcom ktorí podporili vianočnú výzdobu, osobám, ktoré darovali stromčeky a tým, ktorí ich pripravili. Tým všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol. Speváckemu zboru, ktorý sa preukazuje profesionalitou na čele s pani dirigentkou, pánovi kantorovi, miništrantom, lektorom, mimoriadnym dodávateľom Sviatosti Oltárnej, kurátorom, pani kostolníčke. A samozrejme v neposlednom rade vám všetkým, ktorí ste tu prichádzali, aby sme spoločne mohli sláviť narodenie Pána. Pán Boh zaplať.
 • Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni upratali a vyzdobili kostol. Pán Boh zaplať.

Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah