15. nedeľa Cez rok - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

15. nedeľa Cez rok

Kostol > Nedeľné oznamy
15. nedeľa v cezročnom období - 15.7.2018

  • Cez týždeň počas prázdniny sv. omše sú o 18.30.   
  • V utorok, hodinu pred sv. omšou, pozývame na Večeradlo Panny Márie.
  • Vo štvrtok  pozývame na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 17.30 do sv. omše.
  • V piatok pokračujeme v celonočnej adorácii ohľadom zastavenia „Istanbulského dohovoru“ a to od večernej sv. omše do 8.00 ráno. Vzadu v kostole nájdete hárok s dátumom a konkrétnymi hodinami, na ktorý sa môžete zapisovať.
  • Oznamujeme, že na základe Príkazu č. 3 prednostky Okresného úradu v Michalovciach zo dňa 11.7.2018 na zabezpečenie opatrení na ochranu verejného zdravia obyvateľstva a vykonania záchranných prác, Mesto Michalovce RUŠI od dňa 11.7.2018 do 31.7.2018 všetky hromadné zhromaždenia v meste Michalovce.
Toto sa týka aj pochodov, ktoré sa konajú v piatky ohľadom zastavenia „Istanbulského dohovoru“. Vrátime sa k ním od začiatku augusta. Keby sa niečo zmenilo, budeme vás informovať.
  • Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50€. Pán Boh zaplať.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni upratali a vyzdobili kostol. Pán Boh zaplať.
  • Blíži sa blahorečenie Božej služobníčky Anky Kolesárovej. Na túto slávnosť, ktorá bude v sobotu 1. septembra na štadióne v Košiciach, organizujeme autobusový zájazd. Kto by mal záujem už sa môže zapísať v sakristii.
 
Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah