23. nedeľa Cez Rok - Pallotíni Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

23. nedeľa Cez Rok

Kostol > Nedeľné oznamy

10.09.2017

Responzorium:
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Liturgické čítania na dnešnú nedeľu tu:
 
23. nedeľa cez rok A – 10.9.2017
 
 • Tento týždeň boli namontované bočné oltáre a krížová cesta. Niektoré detaily treba ešte dopracovať, ale to hlavné je už urobené. Ďakujeme za modlitby a za materiálnu pomoc. A naďalej o pomoc prosíme, aby sme túto vec mohli čo najskôr uzavrieť. Na zaplatenie nám ešte ostalo 20.000 € z čoho k dispozícii máme len 13.000 €. Veríme, že s Božou pomocou sa nám to podarí do konca roka. Vored za každú, aj tú najmenšiu pomoc všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Zadovážili sme tiež svietniky pod bočné oltáre, ktoré nám môžu pomôcť v prejavovaní našej zbožnosti. Pálenie sviec je totiž symbolom bdenia, obety, viery, modlitby a pamäti na zosnulých. Svetlo sviece je znázornením prítomnosti Ježiša Krista. Zapálením sviece a darovaním dobrovoľného daru vyjadrujeme svoju túžbu po niečom, vďačnosť, alebo prosbu. Obeta, ktorá bude venovaná za sviečku bude určená na zveľaďovanie nášho chrámu.
 • V sobotu 16. septembra od 9.00 bude brigáda, na ktorú Vás srdečne pozývame. Každý, kto môže a chce pomôcť je vítaný. Každé ruky sa zídu. Treba upratať kostol a jeho okolie.
 • Pripomíname, že od 17. septembra začíname s príhovormi pre deti na svätých omšiach o 9.30. Samozrejme, keď bude chodiť málo detí, sv. omše pre deti budú, ale kázne budeme mať normálne pre dospelých.
 • Od najbližšieho piatku začíname tiež so stretnutiami pre mládež a pre miništrantov. Miništranti sa budú stretávať v piatky po svätej omši a mládež tiež v piatky o 19.00.
 • K miništrantskej službe pozývame aj nových chlapcov, nových miništrantov. Je to krásne dobrodružstvo s Pánom Ježišom.
V sobotu 23. septembra o 13.00 bude pri našom pallotínskom dome na ul. Clementisa 5. opekačka pre miništrantov, starých, ale aj tých nových. Samozrejme na túto opekačku pozývame ostatné deti a mládež.
 • V utorok po sv. omši pozývame na Večeradlo Panny Márie.
 • Vo štvrtok od 15.00 do sv. omše pozývame na adoráciu Sviatosti Oltárnej.
 • Taktiež vo štvrtok je sviatok Povýšenia svätého Kríža. Po svätej omši sa vonku pred krížom pomodlíme bolestný ruženec.
 • V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Pripomíname všetkým pozvánku stať sa členom živého ruženca. Zapísať sa môžete do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.
 • V sobotu 30. septembra nebude v našom kostole večerná sv. omša, ale bude ráno o 8.00 a to z dôvodu, že večer sa začínajú v Obišovciach slávnosti, spojené so zasvätením našej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na tieto slávnosti chceme ísť s mládežou, lebo tam bude pre nich sv. omša. Na túto sv. omšu a na program pôjdeme autami. Taktiež v nedeľu 1. októbra nebude sv. omša o 9.30. Tento deň organizujeme autobusovú púť do Obišoviec, kde na sv. omši o 10.30 bude zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Autobus od nášho kostola bude odchádzať o 7.00. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii. Poplatok je 6 €.
 • Na kostol bohuznáme osoby obetovali 50 €, a 100€. Pán Boh zaplať.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lúmen.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí tohto týždňa upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
 
TOPlist
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky