31. nedeľa Cez rok - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

31. nedeľa Cez rok

Kostol > Nedeľné oznamy
31. nedeľa v cezročnom období - 4.11.2018

 • Všetkých pozývame:
   • Dnes o 14.30 na pobožnosť za zosnulých z našich rodín, za tých všetkých, ktorých mena ste zapísali na novembrové sv. omše, ale tiež za tých na ktorých si nikto nespomína.
   • V utorok na Večeradlo Panny Márie, ktoré od tohto mesiaca bude nie po sv. omši, ale hodinu pred sv. omšou, teda o 16.30.
   • V stredu na pobožnosť k Panne Márii ustavičnej pomoci.
   • Vo štvrtok na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 15.00 do sv. omše a po sv. omši na modlitbu oslobodenia.
   • V piatok na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej od večernej svätej omše do 8.00 ráno. Vzadu v kostole nájdete hárok, na ktorý sa môžete zapisovať.
   • Taktiež v piatok na Nikodémovu noc od 21.00 do 23.00
   • Naďalej tiež v piatok, po sv. omši vo farskom kostole, na pochod s modlitbou posvätného ruženca za odmietnutie Istanbulského dohovoru“.
   • V sobotu o 8.20 na modlitbu ruženca a o 9.00 na sv. omšu s otcami Dominikánmi. Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.
 • Počas oktávy slávnosti Všetkých svätých, môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Preto sa budeme denne po svätej omši modliť ruženec pri kríži pred kostolom /okrem štvrtku, lebo v tento deň je modlitba oslobodenia/. Tento ruženec sa budeme modliť za našich zosnulých.  
 • V sakristii si naďalej môžete kúpiť stolný kalendár o Božom Milosrdenstve od sestričiek z Nižného Hrušova za 2,50 € a knižku o Anke Kolesárovej za 5 €.
 • Od tohto mesiaca, od novembra, vždy v druhu nedeľu v mesiaci po sv. omši o 9.30 bude požehnanie matiek v požehnanom stave a vo štvrtú nedeľu v mesiaci tiež po sv. omši o 9.30 bude mimoriadne požehnanie deti.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni upratali a vyzdobili kostol. Pán Boh zaplať.

Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah