32. nedeľa Cez rok - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

32. nedeľa Cez rok

Kostol > Nedeľné oznamy
32. nedeľa v cezročnom období - 11.11.2018

 • Všetkých pozývame:
  • Dnes po sv. omši o 9.30 mamičky v požehnanom stave na mimoriadne požehnanie, ktoré sa bude konať každý mesiac v druhu nedeľu v mesiaci.
  • V utorok na Večeradlo Panny Márie pred sv. omšou teda o 16.45.
  • V stredu na pobožnosť k Panne Márii ustavičnej pomoci.
  • Vo štvrtok na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 15.00 do sv. omše.
  • V piatok na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej od večernej svätej omše do 8.00 ráno. Vzadu v kostole nájdete hárok, na ktorý sa môžete zapisovať.
  • Naďalej tiež v piatok po sv. omši vo farskom kostole, na pochod s modlitbou posvätného ruženca za odmietnutie Istanbulského dohovoru“.  
 • Na budúcu nedeľu 18. novembra budeme sláviť 11. výročie posviacky chrámu. Sv. omše budú ako v každú nedeľu a bude ich celebrovať duchovný otec Štefan Kojš, farár z Hnilca.
 • V sakristii si naďalej môžete kúpiť stolný kalendár o Božom Milosrdenstve od sestričiek z Nižného Hrušova za 2,50 € a knižku o Anke Kolesárovej za 5 €.
 • Dali sme napísať dve ikony do nášho kostola. Jednu už máme a je to ikona Matky Ustavičnej Pomoci a druha sa ešte len píše a bude to ikona sv. Michala Archanjela. Jedna ikona stoji nás 600 €. Touto cestou sa chceme poďakovať darcom, ktorí nám z väčšej časti tieto ikony zaplatili. Pán Boh zaplať. V súčasnej dobe je veľká potreba prosiť Nebo o pomoc, preto sme sa rozhodli zaviesť pobožnosť k Matke Ustavičnej Pomoci a do budúcna zavedieme aj pobožnosť k Michalovi Archanjelovi. Nechceme však, aby tieto pobožnosti boli vnímané ako niečo, k čomu Vás nútime. Preto po každej sv. omši bude požehnanie a kto chce, môže odísť domov a na pobožnosť nech ostanú len tí, ktorí chcú, bez toho aby niekto hundral.
 • Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka sv. Alžbety.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni upratali a vyzdobili kostol. Pán Boh zaplať.
 • Ešte jeden dôležitý oznam. Dnes vo farskom kostole o 16.00 sa bude konať benefičný koncert pod názvom „Deti a dúha“. Je to dôležitá záležitosť preto, lebo ide o pomoc druhému človeku. Finančný výťažok z dobrovoľného vstupného bude v plnej výške venovaný na pomoc rodine Medveďovej zo Zalužíc postihnutej požiarom. Je to krásny ciel, čo sa týka pomoci, ale tiež uisťujem Vás, že bude to aj krásny umelecký a kultúrny zážitok. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske pred kostolom.

Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah