6. nedeľa cez rok B - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

6. nedeľa cez rok B

Kostol > Nedeľné oznamy
06. nedeľa cez rok - 11.02.2018


  • V utorok po sv. omši bude Večeradlo Panny Márie.
  • V tomto týždni sa popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Počas sv. omše bude posypanie hláv popolom. Týmto úkonom si máme uvedomiť, že pozemský život je len cestou do neba a k jeho dosiahnutiu je potrebné robiť pokánie. Tento deň je prikázaný pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov.
  • Vo štvrtok pozývame na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 15.00 do večernej sv. omše.
  • V piatok sa po svätej omši bude konať pobožnosť krížovej cesty, ktorú budú viesť mládežníci.
  • Taktiež v piatok o 16.00 bude sv. omša pre členov rodinných spoločenstiev – Domácej Cirkvi HSŽ. Na túto sv. omšu sú samozrejme pozvaní všetci.
  • V pôstnom období budú v nedele vo farskom kostole o 14.30 krížové cesty. Po krížovej ceste budú pôstne kázne, na ktorých sa nám bude prihovárať duchovný otec Peter Fogaš – kaplán z UPC. Povzbudzujeme Vás bratia a sestry, využime nedeľné popoludnia na obohatenie nášho ducha účasťou na týchto krížových cestách a kázňach.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni upratali a vyzdobili kostol. Pán Boh zaplať.
 
Všetkým Vám, milí bratia a sestry, prajeme príjemné prežitie dnešnej nedele a Božie požehnanie počas celého týždňa.
TOPlist

© 2013 - 2017 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah