Modlitba sv. ruženca - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Modlitba sv. ruženca

Pastorácia
 
Modlitba sv. ruženca
 
(ako sa modlíme v kostole pred sv. omšou)
 
 
Z dôvodu zabezpečenia intenzívnejšej modlitby ruženca pred svätou omšou ružencovým bratstvom pri našom kostole, chceme upraviť doposiaľ zaužívaný systém.
 
Predovšetkým  dynamiku modlenia a rozsah. Nutne musíme dať priestor ostatným veriacim, aby 15 minút pred začatím sv. omše bolo v kostole ticho a každý sa mohol osobne pripraviť na slávenie eucharistie svojimi osobnými prosbami a modlitbami. Z tohto  dôvodu zbytočne nenaťahujme pomalým tempom modlenie a nepridávajme množstvo iných modlitieb.
 
Ten kto sa bude predmodlievať, bude tento časový limit dodržiavať. Ak sa modlitba ruženca predĺži, operatívne vynechá niektoré modlitby a dodrží 15 minútové silentium (ticho) pred začatím sv. omše. Predmodlievajúca osoba si sadne do prednej lavice, kde bude k dispozícii mikrofón. Ostatní, ktorí sa budú modliť, si prisadnú k nej, aby sa táto osoba nemusela otáčať a hľadať po kostole, kto sa pomodlí ďalšie tajomstvo. Ak sa nikto neprisadne, predmodlievateľ sa bude modliť sám.
 
Zatiaľ pristúpime k tomuto modelu:
 
Modlitba sa začína trištvrte hodiny pred začatím sv. omše.
 
V pondelok sa predmodlieva horliteľka ružencového bratstva.
 
V utorok je večeradlo Panny Márie a pred sv. omšou sa ruženec nemodlí.
 
V stredu sa bude modliť ruža horliteľky pani Kužeľovej.
 
Vo štvrtok je vyložená Oltárna sviatosť, dodržiava sa silentium, teda mlčanie, ticho a ruženec sa nemodlí.
 
V piatok sa bude modliť ruža horliteľky pani Regendovej.
 
V sobotu sa bude modliť ruža horliteľky  pani Kmetonyovej.
 
V nedeľu sa budú modliť tí, ktorí sa modlia aj teraz.
 
Skladba modlitieb:
 
Na úvod ruženca  môže sa uviesť úmysel.
 
Modlitba ruženca: Začína prežehnaním, Verím... Otče náš... 3x Zdravas Mária s prosbami k preddesiatku príslušného ruženca... Sláva Otcu...
 
Otče náš ... 10 x Zdravas s príslušným tajomstvom... Sláva Otcu... Ó Ježišu...
 
Po skončení piateho tajomstva sa modlíme na úmysel sv. Otca  Otče náš... Zdravas Mária...
 
Sláva Otcu... Pane Ježišu Kriste, vypočuj.... alebo iba krátko  „Živ Bože Otca svätého námestníka Kristovho.“
 
Pod Tvoju ochranu... Spomeň si svätá Panna Mária... Kráľovná posvätného ruženca oroduj za nás. So svojím milým synom - Požehnaj nás Panna Mária.
 
Ak je dostatok času, tak sa môžeme pomodliť aj modlitbu zasvätenia – Mária, Matka naša, zasväcujeme sa Tvojmu... Prípadne pri večerných sv. omšiach aj modlitbu Anjel Pána ale stále so zreteľom na časový limit.
 
Prosíme horliteľky ruží , aby v uvedené dni zabezpečili modlenie členkami svojich ruží. To však neznamená, že modliť sa môžu výhradne iba  členovia ružencového bratstva. Každý kto pociťuje túto potrebu a má odvahu, je vítaný. Žijeme dobu, ktorá si akútne vyžaduje  premodlenie prítomného času. Pozývame deti, mládež aj dospelých k vstupu do ružencového bratstva. Existujú spoločenstvá Svätého, Živého a Večného ruženca. Člen živého ruženca  sa modlí na deň jeden desiatok posvätného ruženca. Je to málo, veľa...? Prísľuby Panny Márie, vyjadrené jazykom dnešného človeka sú veľmi lukratívne, teda  výnosné, prinášajúce zisk. Či nám nezáleží na získaní večného života?  Panna Mária je sprostredkovateľkou pri dosiahnutí tohto bohatstva, tak sa držme jej ochranného plášťa aj modlitbou posvätného ruženca.
 
Tento model nie je nemenný a tak sme pre konštruktívny dialóg. Za všetky Vaše pripomienky ďakujeme a budeme spoločne zvažovať ich zapracovanie. V tomto úsilí nejde o prezentáciu jednotlivca ale o spoločné dobro. Nech nám Pán Boh pomáha.
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah