Pešia púť - Pallotíni Michalovce

komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Pešia púť

Archív
 
                „ Pešia púť k Božiemu Milosrdenstvu“
 
                         M i c h a l o v c e              -          Spišská Nová Ves
 
                                     S t r á ň a n y               Svätyňa Božieho Milosrdenstva
 
Naša pešia púť sa začína v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Stráňanoch slávením Eucharistie 20.8.2016 o 7.00 hod.
 
Dĺžka trasy:
 
Nenáročných 145 km  J
 
Ako vyzerá deň pútnika?
 
Kráčame v jednej skupine, na čele ktorej nesieme kríž V a obraz Božieho milosrdenstva. Počas chôdze sa modlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu, ruženec a iné modlitby. Spievame, počúvame prednášky, ale časť cesty budeme putovať len tak v tichosti. Samozrejme i na púti nezabúdame, že k životu patrí humor i zábava. Odvážni si môžu i zašportovať. Bude čas na duchovné rozhovory i spoveď. Centrom každého dňa je ranné slávenie eucharistie.
 
So sebou nesieme len to, čo v ten deň potrebujeme na cestu (voda, pršiplášť atď.) Raňajkujeme a večeriame len to, čo dostaneme od ľudí (ak nám niekde niečo dajú) alebo čo máme v batožine. Obedujeme z vlastných zásob, alebo si cestou niečo ulovíme.J
 
Aká je noc pútnika?
 
Noc je zaistená na farách, v kultúrnych domoch alebo v rodinách. Ak vám niekto poskytne miesto vo svojej záhradke alebo na lúke, môžete spať aj v stane. Pútnik musí mať so sebou spacák a karimatku. Veci, ktoré používame iba v noci, sú prevážané autom.
 
PÁR PRAVIDIEL
 
1.       Pútnikom „Pešej púte k Božiemu Milosrdenstvu“ sa stáva každý, kto
 
-          sa prihlási na púť
 
-          súhlasí s náboženským charakterom púte
 
-          súhlasí s týmito pravidlami
 
2.       Pútnik si sám stanoví svoj úmysel púte, ale prihovára sa tiež za tých, ktorí mu zverili svoje úmysly
 
3.       Pútnik sa v priebehu púte ochotne a aktívne zapája do služieb
 
4.       Pútnik sa každý deň aktívne zúčastňuje celého programu
 
5.       Všetci ideme v jednej skupine, neodchádzame od nej, v nutnom prípade potreby opustenia skupiny to pútnik hlási vedúcemu púte
 
6.       Pútnik sa snaží o maximálnu dochvíľnosť, disciplinovanosť a ohľaduplnosť hlavne pri chôdzi v cestnej premávke , pri spoločných programoch a pri odpočinku
 
7.       Pútnik si je vedomý i kajúceho rozmeru púte, a preto v tieto dni nevyhľadáva svetské radovánky (napr. diskotéky, televízia atď.)
 
Je ochotný mať podľa svojich možností ducha odriekania a sebazáporu (napr. zbytočné sladkosti, zmrzlina, alkohol atď.) a volí primerané a slušné oblečenie
 
8.       V mieste nocľahu pútnici spia oddelene (okrem manželov)
TOPlist

© 2013 - 2018 Pallotíni - All rights resserved - admin by jaber

Návrat na obsah