Rekonštrukcia - Pallotíni Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rekonštrukcia

Kostol
27.9.2015
 
Tak teda máme nové lavice. Nech bude zvelebené meno Pánovo za všetky jeho dobrodenia. Nech sa Pán tiež odmení všetkým dobrodincom, ktorí k tomuto dielu prispeli v tej hmotnej, ale aj v tej duchovej oblasti. 10.000 € máme už zaplatené, a do konca roka mali by sme zaplatiť zvyšok, teda okolo 16.000 €. Chceme tiež hneď dorobiť lavice ku zadnej stene pri spovedniciach, kľakadla a niekoľko malých doplnkov, tak aby to všetko bol v jednom štýle. Verím, že do konca roka toto všetko bude dokončené a zaplatené. Ešte raz Vám všetkým bratia a sestry vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať. Za vaše dobro nech sa Vám Pán odmení tu v tomto živote milosťami z NEBA a po smrti večným životom. (z nedeľných oznamov) Fotografie nájdete vo fotogalérii.

18.11.2014
sme slávili 7. výročie posviacky nášho kostola. Toto výročie bolo spojené s posvätením nového patrocínia – kríža, na ktorom je umelecky znázornené Najsvätejšie Srdce Ježišovo, a bohostánku. Slávnostnej svätej omši predsedal pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik, za hojnej účasti kňazov a veriacich. Patrocínium, bohostánok ako aj celé zariadenie presbytéria kostola bolo realizované v rámci rekonštrukcie interiéru kostola. Foto tu.

23.8.2014
S potešením Vám môžeme oznámiť, že dnes v skorých ranných hodinách (niečo po polnoci) bola ukončená druhá časť rekonštrukcie interiéru kostola. Bol osadený monumentálny kríž s Patrocíniom kostola, svätostánok, sedadla pre kňazov a asistenciu (sedes), bol zhotovený schodík pod svätostánok, namontované osvetlenie presbytéria a prvá časť osvetlenia lode kostola.
Práce realizovali firmy z Ružomberka pod vedením hlavného architekta Ing. arch. Martina Bišťana, za aktívnej pomoci obetavých domácich ľudí.
Všetci odviedli spoločne veľký kus náročnej práce, za čo vyslovujeme naše úprimné poďakovanie a nech sa vám dobrý Boh odmení za všetko dobro.  
s úctou a veľkou vďakou: otcovia Pallotíni
Fotografie nájdete vo fotogalérii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6.2014
Vďaka Bohu a ochotným ľuďom sú ukončené práce na rekonštrukcii svetlíka nad presbytériom, ako aj omietky a maľby stien presbytéria. Bola doplnená elektroinštalácia, vysekaný otvor v murive pre svätostánok. Po dvojtýždňovom provizóriu sa od 7.6.2014 môžu sv. omše slúžiť opäť na riadnom oltári.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa o to akýmkoľvek spôsobom pričinili.
Zároveň pokračujú práce na vyhotovení monumentálneho kríža s Patrociniom kostola a výroba svätostánku. Ich inštalácia je plánovaná na koniec augusta.
Vyslovujeme úprimné Pan Boh zaplať za všetky Vaše modlitby, ako aj hmotnú a finančnú pomoc.
s úctou: otcovia Pallotíni správcovia kostola

Fotografie z priebehu prác nájdete vo fotogalérii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.5.2014
  Dňa 26.5.2014 sme s Božou pomocou začali avizovanú rekonštrukciu a dostavbu interiéru kostola NSJ. Vzhľadom na veľký rozsah prác a hlavne finančnú náročnosť, bolo potrebné rozdeliť celu rekonštrukciu do viacerých etáp.

  • V prvej etape sa realizuje rekonštrukcia svetlíka nad oltárom, elektroinštalačné práce a obnova omietok presbytéria.
  • Nasledovať by mali práce na výrobe a osadení monumentálneho kríža s Patrocíniom kostola na čelnej stene presbytéria, svätostánku, sedesu pre kňaza a sedadiel pre asistenciu, ako aj celkového zariadenia presbytéria, vrátane jeho osvetlenia.
  • V ďalšej etape plánujeme zrealizovať kompletnú rekonštrukciu osvetlenia lode kostola.
  • Nasledovať by malo vyhotovenie sôch svätých a lavíc pre ľud.
  • Poslednou etapou by bolo zhotovenie a osadenie zastavení krížovej cesty vrátane ich osvetlenia.

Ako sami vidíte, čaká nás náročná úloha, dodať tomuto Božiemu stánku vnútornú krásu a dôstojnosť, ktorá mu právom prináleží.

Prosíme Vás všetkých predovšetkým o modlitbu za toto dielo, ako aj,
podľa možnosti, o materiálnu a finančnú pomoc. Veď je to naše spoločné dielo, ktoré bude slúžiť nám i ďalším generáciám, ktoré tu prídu po nás.

Na našej stránke budeme priebežne prinášať správy o priebehu prác, fotografie z realizácie, ako aj ďalšie náležitosti s tým spojené.
Za každú Vašu modlitbu a milodary vopred vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať!“

 
TOPlist
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky