Socha Fatimskej Panny Márie - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Socha Fatimskej Panny Márie

Archív

V našom kostole sme v dňoch 9. a 10. septembra privítali sochu Fatimskej Panny Márie z Obišoviec.
Po oba tieto dni  sme sa zúčastnili
votívných svätých omši o Panne Márii, po ktorých sa konali pobožnosti, počas ktorých sme prostredníctvom Fatimskej Panny Márie prosili Nebeského Otca za mier a pokoj vo svete v rodinách a v srdci každého z nás. Počas týchto pobožnosti sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, modlili sme sa ruženec pokoja.

Každý mesiac putuje socha Božej Matky z Obišoviec po jednotlivých dekanátoch Košickej arcidiecézy. Veriaci farnosti, do ktorej socha zavíta, pred ňou absolvujú duchovný program a modlitovú prípravu. V nasledujúcom mesiaci potom dekanát, v ktorom socha Panny Márie Fatimskej putovala, pripravuje v Obišovciach Fatimskú sobotu. 4.10.2014 - pripraví Fatimsku sobotu náš dekanát so začiatkom o 15:30 hod.

2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah