Pallotíni Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
duchovnú
obnovu.

II. pešia púť
skončila -
foto na

Pridaný
kalendár
pre DC HSŽ

Zmenená
záložka
pre zbor

Doplnená
fotogaléria

Cirkevný rok sa končí, onedlho sa začne adventné obdobie

Budúca nedeľa je poslednou v cirkevnom roku. Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa a týždňom, ktorý po nej nasleduje. Prvá decembrová nedeľa už bude prvou adventnou a začne sa ňou nový cirkevný rok.
Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl.. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roka 1925 ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi, preto bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. Modlitba od začiatku bola a je obdarená úplnými odpustkami. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť – najvyšší stupeň slávenia.

Adventom sa začína liturgický rok
Liturgický rok sa začína adventom – prípravou na slávnosť Narodenia Pána – a končí sa oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v Modlitbe Pána – „príď kráľovstvo Tvoje…“
Navyše, hlavným dôvodom Ježišovho ukrižovania bol titul „židovský kráľ’. V štvrtom evanjeliu Ježiš priznáva, že je kráľ, ale jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, že sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravdy.
V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke, zväčša v podobe kríža.

Ježiš kráča k tým, čo ho potrebujú
Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo, vyjadruje službu. Grécky výraz skeptron pochádza totiž zo slovesa skeptesthai, čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých podopiera a dvíha.
Druhý význam termínu skeptron je palica pútnika alebo pastiera. Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier predpovedaný prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho potrebujú.

Archív
Výveska
Čítanie Svätého Písma
Nedeľné oznamy
Skutočný príbeh
 
TOPlist
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky