Ľudové misie - Pallotíni Michalovce

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Michalovce
Pallotíni Michalovce
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce, tel.: 0910 595 377, email: michalovcesac@gmail.com
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Prejsť na obsah

Ľudové misie

Pastorácia
Ľudové alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. S ľudovými misiami prichádza Boh k nemu.
Pre farnosti ponúkame svoje služby vo forme ľudových misií (8 dní) alebo duchovných obnov (3 dni), aby sa každý člen farského spoločenstva posilnil vo viere, oduševnil za evanjelium, napravil narušené vzťahy s blížnymi a hlavne zamiloval si Ježiša a jeho Cirkev. Nezanedbateľný je aj evanjelizačný aspekt misií, čiže úsilie o ponúknutie krásy kresťanskej viery tým, ktorí ju už zanechali alebo sa k nej nedostali.

Čo sú Ľudové misie?

Jeden príbeh hovorí o mužovi, ktorý zdedil starý, prachom zapadnutý kríž. Bolo to dedičstvo po rodičoch. Opatroval ho s úctou a spomínal pri ňom na vieru svojich rodičov. Jedného dňa však zistil, že pod nánosom prachu je čisté zlato. Až vtedy si uvedomil, akú veľkú hodnotu doma má a vôbec to netušil.
Ľudové misie sú duchovnou obnovou farnosti. Je to čas návratu k hodnotám evanjelia, k tomu, čím sme sa stali pri našom krste, birmovke či pri prijímaní sviatosti manželstva ale aj kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia. Na niektoré dôležité veci sa časom zabúda a treba ich takpovediac „oprášiť“ a nanovo prijať svoje životné povolanie kresťana - otca, matky, manžela, manželky...
Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“
Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, aj keď možno nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď, lebo aj pre Teba je miesto v Cirkvi, veď do nej patríš aj ty. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru.

Čo sú to Duchovné cvičenia?

Duchovná obnova je časom, v ktorom získavame nový pohľad na Boha, na seba i druhých, s ktorými nás život spája. Duchovná obnova alebo duchovné cvičenia sú preto určené pre ľudí, ktorí chcú svoj život i povolanie žiť zodpovedne bez ohľadu na to, v akej sa nachádzajú situácii. Je to priestor aj na hľadanie riešení.
Býva zvykom, že kňazi, rehoľníci ale v poslednej dobe i mnohí laici – manželia, malé spoločenstvá veriacich, mladí, študenti sa zúčastňujú na exercíciach – duchovných cvičeniach. Ide o niekoľkodňový pobyt na miestach, ktoré sú na to vyhradené – napr. exercičné domy. Počas týchto dní sa hovorí na určité témy prostredníctvom prednášok, rozhovorov, modlitieb... Vždy je však vyhradený čas pre ticho a súkromie, aby vypočuté zapustilo korene v srdci tých, ktorí chcú duchovne rásť.
Nie každý si však môže dovoliť odcestovať ďaleko od domu. Preto prichádzajú misionári – exercitátori medzi nás, medzi ľudí do farnosti a ohlasujú to, čo je dôležité pre náš život.
Milí priatelia, možno bolo by dobre zamyslieť sa nad Ľudovými misiami vo vašej farnosti.  Je to čas, v ktorom môžeme „oprášiť“ svoje dávne sľuby dané pri krste, prvom sv. prijímaní, birmovke, sobáši, je to čas, v ktorom môžeme zakúsime silu Božieho dotyku, jeho milosrdenstva a veľkosť spoločenstva.
         
S úctou všetkých vás pozdravujú otcovia Pallotíni.

Modlitba za sväté misie.

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k Bohu a aby sme našli Božiu dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie.
Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bedli nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vzrastal v nádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne
CREATED WITH WEBSITE X5
2013 - 2024 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce,
tel.: 0910 595 377,
email: michalovcesac@gmail.com
Návrat na obsah