O nás - Pallotíni Michalovce

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Michalovce
Pallotíni Michalovce
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce, tel.: 0910 595 377, email: michalovcesac@gmail.com
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Prejsť na obsah

O nás

Komunita
SPOLOČNOSŤ KATOLÍCKEHO APOŠTOLÁTU - PALLOTÍNI

Je spoločnosť kňazov a bratov. Názov Pallottíni vznikol z priezviska nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho. Pallotti bol diecéznym kňazom,
ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/ v Ríme.
Ako kňaz bol známy svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí to, že sa u neho spovedali nielen jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli. 9. januára 1835 pri slúžení sv. omše Pallotti dostal milosť nadchnutia od Boha, aby založil Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - SAC. Ona mala spojiť všetkých ľudí - kňazov aj laikov, v rôznom stave, remesle a odbore, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás v to zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie kresťanov, ale je to aj radostné povolanie lebo - ako opakoval Pallotti po sv. Pavlovi - Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa, motivuje, nedá pokoj a inšpiruje k tomu, aby sa radostne hovorilo o Bohu tam, kde žijeme. "Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista." - hovoril Pallotti.
Venujeme sa: Kňazi pracujú ako dušpastieri farnosti, akademickej mládeže, zaoberajú sa modlitebnými skupinami (oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo). Starajú sa o ťažko chorých; zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami. Pallotínov môžeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami. Zaoberajú sa poriadaním duchovných cvičení, misií, organizovaní peších púti do rôznych bazilík a svätých miest na svete. Niektorí kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách. Vedieme aj široko rozvinutú vydavateľskú prácu. Bratia pracujú ako moderátori spoločností, v tlačiarniach, v dielňach, v poľnohospodárstve, v záhradách, vrátnicach, sakristiách ako aj na misiách.
CREATED WITH WEBSITE X5
2013 - 2024 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce,
tel.: 0910 595 377,
email: michalovcesac@gmail.com
Návrat na obsah